ديدار سفير كشورمان در الجزاير با وزير انرژي اين كشور

سهشنبه 1441/12/21 برابر با 2020/08/11
  • Share on Google+

الجزاير - 21 ذوالحجه 1441هـ برابر با 11 اوت 2020م - واس
استاد عبدالعزيز بن ابراهيم العميرينى سفير خادم حرمين شريفين در الجزاير امروز با آقاى عبدالمجيد عطار وزير انرژي اين كشور ديدار كرد.
در اين ديدار روابط دوجانبه ميان كشورمان والجزاير در زمينه انرژي و راه هاى توسعه آن و مسائل مورد مشترك مورد برسى قرار گرفت.
//انتهاى پيام//
18:06 LOCAL TIME 15:06 GMT
0018