توزيع 8,500 بسته نان ميان خانواده هاي نيازمند در شمال لبنان توسط مرکز امداد رسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1441/12/23 برابر با 2020/08/13
  • Share on Google+

بيروت - 23 ذوالحجه 1441 هـ، برابر با 13 اوت 2020 م - واس
مرکز امدادرساني و فعاليتهاي انسان دوستانه ملک سلمان با همکاري انجمن دستهاي سفيد کار توزيع بسته هاي نان ميان خانواده هاي لبناني، فلسطيني و سوري در استان عکار واقع در شمال لبنان را توزيع كرد.
در همين راستا هروز 6000 بسته نان ميان خانواده هاي نيازمند در شمال لبنان و 2,500 بسته نان ميان آسيب ديدگان انفجار بندر بيروت توزيع شد.
اين اقدام در چارچوب تلاشهاي مرکز ملک سلمان براي کمک به همه ملتهاي نيازمند در جهان صورت مي گيرد.
// انتهاي پيام //
16:09 LOCAL TIME 13:09 GMT
0015