دبيركل اتحاديه عرب يک تماسى تلفنى از سوى رئيس سومالى دريافت كرد

پنج شنبه 1441/12/23 برابر با 2020/08/13
  • Share on Google+

قاهره - 23ذو الحجه 1441 هـ برابر با13 اوت 2020 م - واس
آقاى احمد ابوالغيط دبيركل اتحاديه عرب امروز يک تماسى تلفنى از سوى آقاى محمد عبدالله فرماجو رئيس سومالى دريافت كرد.
در طى اين تماس تلفنى طرفين اوضاع كلى و تحولات حالى را در سومالى بررسى كردند، و همچنين نقشى كه اتحاديه عرب براى حمايت از سطوح مختلف سياسى، اقتصادى، انسانى، و توسعه اى در سومالى ايفاء مى كند را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
//انتهاى پيام//
18:37 LOCAL TIME 15:37 GMT
0023