هواپيماهاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى حملاتى در نوار غزه انجام داند

پنج شنبه 1441/12/23 برابر با 2020/08/13
  • Share on Google+

غزه - 23 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 13 اوت 2020 م - واس
هواپيماهاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز سلسله حملاتى را به مكان ها و زمين هاى كشاورزى در مناطق مختلف نوار غزه انجام دادند، و همچنين توپخانه ى اين رژيم مكانى را در وسط نوار غزه بمباران كردند.
به گزارش منابع محلى و شاهدان عينى در غزه، يک هواپيماى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى با شليک دو موشک ، مكانى را در غرب شهر غزه بمباران کرد، و باعث ويرانى و خسارت هايى به منازل شهروندان فلسطينى شد، اما تلفاتى در بين شهروندان ايجاد نكرد، و همچنين يک هواپيماى جنگى اين رژيم با شليک دو موشک به سوى يک قطعه زمين کشاورزى واقع در شرق شهر بيت حانون در شمال نوار غزه، يک حفره عميقى در اين مكان ايجاد كرده است، و يک هواپيماى جنگى با شليک دو موشک در شرق رفح واقع در نوار غزه جنوبى منجر به خسارات هاى مادى و ممتلكات شهروندان فلسطينى شد.
در همين زمينه، توپخانه رژيم اشغالگر صهيونيستى با شليک سه توپ به مكانى در شرق دير البلح واقع در وسط نوار غزه، منجر به تخريب و خسارت هايى به منازل شهروندان در فلسطينى شد.
//انتهاى پيام//
18:38 LOCAL TIME 15:38 GMT
0024