مقامات رژيم اشغالگر صهيونيستى حقوق اسيران و بيماران فلسطينى را عمداً و به هدف كشتن آنان نقض مى كند

پنج شنبه 1441/12/23 برابر با 2020/08/13
  • Share on Google+

رام الله - 22 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 12 اوت 2020 م - واس
آقاى قدرى أبو بكر رئيس كميته ى امور اسيران و آزاد شدگان فلسطينى گفت: مقامات رژيم اشغالگر صهيونيستى سياست كشتن عمدى اسيران فلسطينى را اتخاذ كرده، و اين نقض حقوق آنان به درجه تخلفات بسيار بزرگ در حق مى رسد.
آقاى ابوبكر در مصاحبه ى امروز خود افزود: مقامات رژيم اشغالگر صهيونيستى و اداره زندان هاى اين رژيم به معيارهاى بين المللى و انسانى در برخورد با اسيران بيمار احترام نمى گذارند، بخصوص در مورد آزمايش هاى دوره اى بيماران، و همچنين بستن بيمارستان الرمله و انتقال اسيران بيمار با ماشين هاى اورژانس، چانه زدن براى معالجه بيماران، و عدم انتقال آنان به بيمارستان هاى غيرنظامى، و تأخير در تشخيص حالت هاى سخت و پيچيده بيماران مى باشد.
//انتهاى پيام//
20:00 LOCAL TIME 17:00 GMT
0028