توزيع كمک هاى امدادى ميان سيل زدگان در اردوگاه وعلان در شهرستان حرض توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

جمعه 1441/12/24 برابر با 2020/08/14
  • Share on Google+

حجه - 24 ذوالحجه 1441 هـ، برابر با 14 اوت 2020م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان، ديروز انواع مختلف كمک هاى بشردوستانه را در ميان سيل زدگان در اردوگاه وعلان تابع شهرستان حرض در استان حجه يمن، توزيع كرد.
اين كمک ها شامل 32 چادر و 192 پتو و 64 فرش و 32 كيف حاوى لوازم اسكان دهى بوده که 192 خانواده سیل زده از آن، بهره مند شدند.
اين كمک هاى بشردوستانه در چارچوب کمک های فوری كشورمان به سیل زدگان در استان حضرموت از طریق مركز امداد رسانى ملک سلمان، توزيع می شود.
// انتهاى پيام //
16:00 LOCAL TIME 13:00 GMT
0006