ادامه پروژه آب و فاضلاب مرکز ملک سلمان در بخش خوخه استان حدیده یمن

روز شنبه 1442/2/2 برابر با 2020/09/19
  • Share on Google+

خوخه - 2 صفر 1442 ه ق، برابر با 19 سپتامبر 2020 م – واس
مرکز امدادرسانی و فعالیتهای انسان دوستانه ملک سلمان اجرای پروژه آب و فاضلاب در بخش خوخه استان حدیده را ادامه می دهد.
در چارچوب این پروژه در روزهای 3 تا 9 ماه سپتامبر بیش از 287000 لیتر آب آشامیدنی و 413000 لیتر آب بهداشتی برای استفاده شهری وارد بشکه های ذخیره آب شده و زباله ها و پسماندهای اردوگاههای پناهجویان به مراکز مخصوص بازیافت زباله منتقل شده است، ضمن اینکه پاکسازی و نگهداری انبارهای آب و سرویسهای بهداشتی و سمپاشی برای مقابله با حشرات ناقل بیماری به صورت مستمر انجام می شود.
این پروژه بخشی از پروژه های مرکز ملک سلمان برای کمک به برادران مصیبت دیده یمن است.
// انتهای پیام //
15:16 LOCAL TIME 12:16 GMT
0002