ادامه خدمات رسانی درمانگاههای سیار مرکز ملک سلمان در بخش عبس استان حجه در یمن

روز شنبه 1442/2/2 برابر با 2020/09/19
  • Share on Google+

حجه - 2 صفر 1442 ه ق، برابر با 19 سپتامبر 2020 م – واس
درمانگاههای سیار مرکز امدادرسانی و فعالیتهای انسان دوستانه ملک سلمان در بخش عبس استان حجه یمن با همکاری موسسه عمرانی طیبه به خدمات رسانی ادامه می دهند.
در روزهای 3 تا 9 ماه جاری میلادی 10 نفر به بخش اورژانس، 184 نفر به بخش داخلی، 173 نفر به بخش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، 6 نفر به بخش بارداری، 5 نفر به بخش ارجاع پزشکی و 73 نفر به بخش خدمات پرستاری مراجعه کرده، برای 195 نفر نسخه پیچیده شده است.
// انتهای پیام //
17:18 LOCAL TIME 14:18 GMT
0007