موافقت وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در مورد تأسیس انجمن اهالی رسانه های خصوصی سعودی

دوشنبه 1442/2/4 برابر با 2020/09/21
  • Share on Google+

ریاض - 04 صفر 1442هـ، برابر با 21 سپتامبر 2020م - واس
وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی تاسیس (انجمن اهالی رسانه های خصوصی سعودی) را تصویب کرد، ایده ی تاسیس این انجمن از جانب تعدادی از متخصصان رسانه ای سعودی مطرح گردید تا در کنار سایر نهادهای جامعه مدنی در افزایش و تنوع بخشیدن به فعالیت های نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی در عربستان سعودی مطابق چشم انداز 2030، سهم بگیرد.
انجمن اهالی رسانه های خصوصی سعودی، هدف خود را نهاد پیشگام در توسعه و حمایت از جامعه رسانه ای سعودی تعریف کرده است، رسالت این انجمن ایجاد فضای مناسب برای جامعه رسانه ای و قادرسازی این بخش به ایجاد طرحها و ابتکارات کیفی دارای تأثیر پایدار عنوان شده است، همچنین این انجمن از طریق برنامه های توسعه ای، اجتماعی، اقتصادی و بخش مسکن به حمایت و پشتیبانی از متخصصان رسانه های سعودی می پردازد.
انجمن اهالی رسانه های خصوصی سعودی در چارچوب رسالت خود برای کمک به اهداف مورد نظر؛ به دنبال ایجاد شراکت های استراتژیک با بخش های مربوطه و برگزاری برنامه های آموزشی و مهارتی و جلسات تخصصی در زمینه های رسانه ای است البته با تعهد به ارزشهای، شفافیت، تنوع و مدیریت کیفیت جامع.
// انتهای پیام //
11:05 LOCAL TIME 08:05 GMT
0003