استاد الجبير طى تماس تلفنى با وزير امور خارجه اکوادور روابط دو جانبه و افق هاى همكارى مشترك را بررسى كردند

جمعه 1442/2/8 برابر با 2020/09/25
  • Share on Google+

رياض - 08 صفر 1442 هـ برابر با 25 سپتامبر 2020 م - واس
استاد عادل بن احمد الجبير وزير مشاور در امور خارجه كشورمان امروز با آقاى لويس غاليغوس وزیر امور خارجه اکوادور تماس تلفنى برقرار كرد.
طرفين در طى اين تماس روابط دوجانبه و افق هاى همكارى مشترك و تحولات منطقه و جهانى را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
20:18 LOCAL TIME 17:18 GMT
0011