تماس تلفنى الجبير با وزير امور خارجه تايلند

روز شنبه 1442/2/9 برابر با 2020/09/26
  • Share on Google+

رياض - 09 صفر 1442 هـ برابر با 26 سپتامبر 2020 م - واس
استاد عادل بن احمد الجبير وزير مشاور در امور خارجه كشورمان امروز با آقاى دون برمادن ويناي وزير امور خارجه تايلند تماس تلفنى برقرار كرد.
طرفين در طى اين تماس روابط دوجانبه و افق هاى همكارى مشترك و تحولات منطقه و جهانى را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
17:43 LOCAL TIME 14:43 GMT
0007