عربستان سعودى با نگرانى و اهميت فراوان تحولات اوضاع بين ارمنستان و آذربايجان را دنبال مى کند و از طرفين مى خواهد آتش بس را برقرار کنند

دوشنبه 1442/2/11 برابر با 2020/09/28
  • Share on Google+

رياض - 11 صفر 1442 هـ برابر با 28 سپتامبر 2020 م - واس
دولت عربستان سعودى با نگرانى و اهميت فراوان تحولات اوضاع بين ارمنستان و آذربايجان را دنبال مى کند و از طرفين مى خواهد آتش بس را برقرار کنند، و کشمکش ها را از طريق مسالمت آميز و بر اساس قطعنامه هاى ذيربط شوراى امنيت حل و فصل كنند.
// انتهاى پيام //
14:31 LOCAL TIME 11:31 GMT
0008