كميسيون همكارى هاى تجارى خليجى پنجاه و نهمين جلسه خود براى بحث در مورد تقويت اقدامات مشترک خليجى براى مرحله بعد از COVID-19 را برگزار كردند

دوشنبه 1442/2/11 برابر با 2020/09/28
  • Share on Google+

ابوظبى - 11 صفر 1442 هـ برابر با 28 سپتامبر 2020 م - واس
كميسيون همكارى هاى تجارى خليجى ديروز پنجاه و نهمين جلسه خود را با مشاركت دكتر نايف الحجرف دبيركل شوراى همكارى، و وزيران و مقامات مسئول تجارى كشورهاى شوراى همكارى، با رياست دوره اى دولت امارات متحده عربى بر شوراى همكارى خليج عربى برگزار كرد.
دکتر ثانى بن احمد الزيودى وزير دولت در تجارت خارجى امارات متحده عربى، در سخنرانى خود در اين جلسه اظهار داشت که امارات متحده عربى اخيراً مجموعه اى يکپارچه و انعطاف پذير از 33 طرح را براى حمايت از بخش هاى اقتصادى راه اندازى کرده است که توانايى کشور را براى تبديل به يک مدل اقتصادى انعطاف پذير و پايدارتر در مرحله ى پس از "کويد - 19 " افزايش مى دهد، و پايه هاى محکم ترى را براى راه اندازى به سمت اقتصاد در آينده ايجاد خواهد كرد.
اين كميسيون علاوه بر مهمترين چالش هاى پيش روى اقدام مشترک خليج عربى، شامل راهکارهاى ترخيص محصولات خليجى، استراتژى توسعه صادرات خليج به بازارهاى جهانى و تسهيل گمرک و روش هاى غيرتعرفه اى براى تجارت، در مورد راه هاى تقويت اقدامات مشترک خليج عربى براى مرحله پس از "Covid-19" و دستيابى به امنيت غذايى براى کشورهاى شوراى همکارى بحث و تبادل نظر کرد، و همچنين همکارى هاى گمركى و غير گمركى براى تجارت خليجى، و استفاده از استانداردهاى يکپارچه خليجى، بازاريابى محصولات شرکت هاى کوچک و متوسط خليجى و فرصت هاى شرکت در مناقصات دولتى در کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
اين كميسيون همچنين درباره توسعه ى کميسيون مسئول ابتکارات کارآفرينان و اقتصاد دانش براى شرکت هاى کوچک و متوسط در کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى و وحدت تلاش ها و همکارى در سيستم هاى حق ثبت اختراع، حمايت از مصرف کننده و گواهينامه هاى مبدأ، به علاوه همکارى در زمينه هاى مربوط به تجارت الکترونيکى، را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
// انتهاى پيام //
16:19 LOCAL TIME 13:19 GMT
0014