دكتر العثيمين از هوشيارى رياست امنيت دولت قدردانى كرد، و بر همبستگى سازمان همکارى اسلامى با كشورمان براى حفظ امنيت و ثبات آن تأكيد كرد

سهشنبه 1442/2/12 برابر با 2020/09/29
  • Share on Google+

جده - 12 صفر 1442 هـ برابر با 29 سپتامبر 2020 م - واس
دكتر يوسف بن احمد العثيمين دبيركل سازمان همكارى اسلامى امروز در بيانيه ى خود هوشيارى رياست امنيت دولت عربستان سعودى را براى موفقيت در سرنگونى يک گروه تروريستى که داراى مقادير زيادى اسلحه و مواد منفجره بودند، قدردانى كرد.
دبيرکل سازمان همكارى اسلامى اظهار داشت كه در تمام اقداماتى که عربستان سعودى براى حفظ امنيت و ثبات شهروندان و ساکنان در سرزمين هاى خود انجام مى دهد را تأييد مى كند، و از موضع و همبستگى اين سازمان با عربستان سعودى به عنوان رئيس اجلاس سران كشورهاى اسلامى، تأكيد کرد.
// انتهاى پيام //
15:37 LOCAL TIME 12:37 GMT
0014