رياست شئون حرمين شريفين تعدادى از اجراءات پيشگيرانه در مسجد الحرام را براى سلامتى معتمرين اتخاذ كرده است

سهشنبه 1442/2/12 برابر با 2020/09/29
  • Share on Google+

مكه مكرمه - 12 صفر 1442 هـ برابر با 29 سپتامبر 2020 م - واس
رياست شئون مسجد الحرام و مسجد نبوى تعدادى از اجراءات پيشگيرانه را بعد از تصويب بازگشت تدريجى عمره كه روز يكشنبه آينده اجراء آن شروع مى شود را اتخاذ كرده است، بطوريكه مسجد الحرام روزانه 10 بار قبل از ورود هر گروه از معتمران و خروج آنان، ضدعفونى خواهد شد.
و همچنين آب زمزم در داخل بطرى هاى سربسته براى حفظ سلامتى معتمران توزيع خواهد شد، و مانع وصول معتمران به كعبه مشرفه و حجر الاسود مى شود، بطوريكه طواف كردن در كنار موانع موجود در اطراف كعبه ى مشرفه خواهد بود، به علاوه آماده كردن اماكنى براى قرنطينه ى افرادى كه علايم بيمارى كرونا در آنان مشاهده مى شود.
// انتهاى پيام //
17:24 LOCAL TIME 14:24 GMT
0019