توزيع بيش از 750 تن از سبدهاى غذايى در ميان آوارگان و آسيب ديدگان در استان حجه يمن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1442/3/8 برابر با 2020/10/25
  • Share on Google+

حجه - 08 ربيع الاول 1442 هـ برابر با 25 اكتبر 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز تعداد 7,056 سبد غذايى را به وزن 754 تن و 992 كيلوگرام در ميان خانوارهاى نيازمند در مناطق "بنى فائد، الجعده، التنابكه، الطينه، شليله، العتنه، الغرزه، مبجر، بنى حسن، الدير، الساده الشماليه، بنى حسين، قرى الساده، بنى فاضل، بنى الزين"، تابع شهرستان هاى "ميدى، حرض، عبس" واقع در استان حجه يمن توزيع كرد، و از آن تعداد 18,685 نفر از آوارگان و آسيب ديدگان بهرمند شده اند.
اين در چارچوب پروژه هاى امدادرسانى و بشردوستانه متعددى است که كشورمان از طريق اين مرکز در بخش هاى مختلف براى مردم يمن در تمام مناطق آن بدون تبعيض ارائه کرده است.
// انتهاى پيام //
15:35 LOCAL TIME 12:35 GMT
0018