تلاش سامانه تجارت و وزارت سرمایه گذاری برای تقویت بخش خصوصی در چارچوب برنامه تحول ملی

سهشنبه 1442/3/10 برابر با 2020/10/27
  • Share on Google+

ریاض - 10 ربیع الاول 1442 ه ق، برابر با 27 اکتبر 2020 م – واس
سامانه تجارت و وزارت سرمایه گذاری از طریق طرحهای برنامه تحول ملی تلاش می کنند بخش خصوصی را تقویت کرده، محیط تجاری و سرمایه گذاری کشور را بهبود بخشند.
سامانه تجارت با راه اندازی مرکز رقابتی "نیسیر" تلاش می کند رقابت تجاری در کشور را بهبود بخشیده با روشهای جدید و پیشرفته اقتصادی به دنبال تقویت رقابت پذیری در سطح کشور باشد.
این مرکز نقش مهمی در رسیدن عربستان سعودی به جایگاه اول از نظر اصلاحات تجاری بر اساس گزارش صادره از بانک جهانی ایفا کرده است.
همچنین عربستان سعودی در میان کشورهای گروه 20 مقام هشتم را از نظر رقابت پذیری جهانی در گزارش مرکز بین المللی توسعه مدیریتی و جایگاه سی و ششم را در گزارش سالانه رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد به دست آورده است.
در چارچوب برنامه تحول ملی تلاش شده است مراحل آغاز پروژه های تجاری تسهیل گشته، و به سادگی انجام گیرد، و عربستان سعودی در این زمینه 103 رتبه صعود کرده، از مقام 141 در سال 2018 به 38 در سال 2019 رسیده است، و مدت زمان امور اداری پروژه ها و شرکتهای تجاری از 15 روز به سی دقیقه کاهش یافته است.
وزارت سرمایه گذاری نیز سامانه "در سعودی سرمایه گذاری کن" را راه اندازی کرده که برای تشویق سرمایه گذاران جهانی به فعالیت در کشور و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در داخل کشور فعالیت می کند.
این سامانه نقش مهمی در افزایش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی داشته، و با فعالیتهای مهم انجام شده میزان سرمایه گذاریهای جدید در عربستان سعودی افزایش 54 درصدی داشته است.
// انتهای پیام //
19:09 LOCAL TIME 16:09 GMT
0024