رئيس آژانس فضايى كشورمان به صورت مجازى با سفير مجارستان ديدار كرد

پنج شنبه 1442/3/12 برابر با 2020/10/29
  • Share on Google+

رياض - 12 ربيع الاول هـ برابر با 29 اكتبر 2020 م - واس
شاهزاده سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس آژانس فضايى كشورمان ديروز به صورت مجازى با آقاى بالاچ چلماسي سفير جديد مجارستان در رياض ديدار كرد.
در طى اين ديدار مجازى طرفين راه هاى توسعه همكارى ميان دو كشور دوست و مسايل مورد توجه مشترك را بررسى كردند.
// انتهاى پيام //
13:13 LOCAL TIME 10:13 GMT
0008