امارات متحده عربى تلاش هاى شورشيان تروريست حوثى، براى هدف قرار دادن كشورمان با 6 پهپاد بمب گذارى شده را محکوم كرد

پنج شنبه 1442/3/12 برابر با 2020/10/29
  • Share on Google+

ابوظبى - 12 ربيع الاول 1442 هـ برابر با 29 اكتبر 2020 م - واس
امارات متحده عربى تلاش هاى شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران، براى هدف قرار دادن مناطق غيرنظامى در كشورمان از طريق 6 پهپاد بمب گذارى شده كه توسط نيروهاى ائتلاف حامى دولت مشروع يمن مورد رهگيرى و منهدم شدند، را به شدت محكوم كرد.
وزارت امور خارجه و همکارى بين الملل امارات متحده عربى در بيانيه اى تأكيد کرد که افزايش اخير حملات تروريستى حوثى ها عليه عربستان سعودى يک تشديد خطرناک است، و مجدداً همبستگى کامل خود با كشورمان در مورد اين حملات تروريستى عليه غيرنظاميان، و ايستادن در يک صف در برابر هر تهديدى براى امنيت و ثبات كشورمان، و حمايت از آن در همه ى اقدامات لازم براى حفظ امنيت شهروندان و مقيمان در خاک كشورمان، اعلام كرد.
در اين بيانيه تأکيد شده است که امنيت امارات متحده عربى و امنيت پادشاهى عربستان سعودى غيرقابل تقسيم است و هرگونه تهديد يا خطرى که كشورمان را تهديد كند از نظر امارات متحده عربى تهديدى براى سيستم امنيت و ثبات خود است.
اين بيانيه حاکى از آن است که ادامه اين حملات ماهيت خطر شورشيان تروريست حوثى در منطقه را نشان مى دهد و آن را شاهدى جديد از تلاش هاى اين شورشيان تروريست براى تضعيف امنيت و ثبات در منطقه دانست.
// انتهاى پيام //
14:28 LOCAL TIME 11:28 GMT
0011