ديدار رئيس آژانس فضايى كشورمان با سفير بريتانيا در رياض

پنج شنبه 1442/3/12 برابر با 2020/10/29
  • Share on Google+

رياض - 12 ربيع الاول هـ برابر با 29 اكتبر 2020 م - واس
شاهزاده سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس آژانس فضايى كشورمان ديروز به صورت مجازى با آقاى نیل کرامپتون سفير جديد بريتانيا در رياض ديدار كرد.
دو طرف طى اين ديدار مجازى طرفين توسعه همكارى ميان دو كشور دوست و مسايل مورد توجه مشترك را بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
15:28 LOCAL TIME 12:28 GMT
0016