دكتر العواد: تحقير اديان و اعتقادات و توهين به نمادهاى دينى دعوتى آشكار به نفرت برانگيزى دينى است

پنج شنبه 1442/3/12 برابر با 2020/10/29
  • Share on Google+

رياض - 12 ربيع الاول 1442 هـ برابر با 29 اكتبر 2020 م - واس
دکتر عواد بن صالح العواد رئيس کميسيون حقوق بشر، تأكيد کرد که تحقير اديان و عقايد و اهانت به نمادهاى دينى دعوتى آشكار به نفرت برانگيزى دينى است که قوانين بين المللى حقوق بشر آن را منع کرده است.
وى اظهار داشت که آزادى عقيده و بيان بايد تحمل گرايى و همزيستى بين جوامع، در چارچوب ادغام و وابستگى متقابل حقوق بشر و غير قابل تقسيم شدن آن را تقويت کند.
// انتهاى پيام //
16:13 LOCAL TIME 13:13 GMT
0019