ديدار وزير امور خارجه كشورمان با وزير روابط خارجه جمهورى کامرون

پنج شنبه 1442/3/12 برابر با 2020/10/29
  • Share on Google+

يائوند - 12 ربيع الاول 1442 هـ برابر با 29 اكتبر 2020 م - واس
شاهزده فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير امور خارجه كشورمان امروز در مقر وزارت خارجه كامرون با آقاى لوگان موبيلا موبيلا وزير روابط خارجه جمهورى كامرون ديدار كرد.
در اين ديدار روابط ميان دو كشور وراه هاى تقويت آنها در همه بخش هاى و آخرين تحولات منطقه وجهان مورد برسى قرار گرفت.
دكتر سامى الصالح معاون وزير دولت در امور كشور هاى آفريقا، آقاى عبدالاله الشعيبى سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى كامرون و آقاى عبدالرحمن اركان الداود مدير دفتر وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار حضور داشتند.
// انتهاى پيام //
19:45 LOCAL TIME 16:45 GMT
0030