امير منطقه ى القصيم از سفير بلژيک در كشورمان استقبال كرد

دوشنبه 1442/4/8 برابر با 2020/11/23
  • Share on Google+

بريده - 08 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 23 نوامبر 2020 م - واس
شاهزاده دكتر فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقه ى القصيم امروز از خانم دومنيک مينور سفير بلژيک در كشورمان استقبال كرد.
در طى اين ديدار ضمن گفتگوهاى صميمانه، روابط مشترک را مورد بحث قرار دادند، از جمله فرصت هاى تقويت روابط به گونه اى که آرمان هاى رهبران دو کشور را تحقق بخشد.
از سوى ديگر، سفير بلژيک با ابراز خوشحالى از اين استقبال، پيشرفت هاى بزرگ را که عربستان سعودى در همه زمينه ها شاهد آن است، تحسين برانگيز توصيف كرد.
// انتهاى پيام //
16:31 LOCAL TIME 13:31 GMT
0023