بررسی تحولات بهداشت جهانی در همایش بین المللی بهداشت دیجیتال (HIMSS)

دوشنبه 1442/4/8 برابر با 2020/11/23
  • Share on Google+

ریاض - 8 ربیع الآخر 1442 ه ق، برابر با 23 نوامبر 2020 م – واس
همایش بین المللی بهداشت دیجیتال (HIMSS) با مدیریت وزارت بهداشت، شورای بهداشتی سعودی و سازمان تخصصهای بهداشتی عربستان سعودی و با پشتیبانی دکتر توفیق الربیعه، وزیر بهداشت عربستان سعودی در روزهای 29 نوامبر تا 2 دسامبر آینده به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
در این همایش چالشهای پیش رو و چشم اندازها و برنامه ها در زمینه خدمات بهداشتی در سطح منطقه و جهان بررسی خواهد شد، و جدیدترین فنآوری های دیجیتال بهداشتی و روشهای استفاده از آنها به بحث گذاشته می شود، و در مورد نقش مهم فنآوریهای داده بهداشتی در بهبود عملکرد و کیفیت خدمات اطلاع رسانی خواهد شد.
از جمله محورهای مورد بحث در همایش تاسیس اماکن کار دیجیتال، رهبری نوآوریهای مشترک و نمونه های نوآوری جدید، گسترش چارچوب بهداشت و خدمات بهداشتی به خارج از بیمارستان، استفاده از توانایی داده در ایجاد سیستمهای بهداشتی هوشمند، درسهای بحران کرونا، استفاده از بهداشت دیجیتال در پیش بینی بحرانهای آینده و اطلاع رسانی در مورد جدیدترین نوآوریهای فنآوری پیشرفته در زمینه بهداشتی خواهد بود.
شرکت کنندگان در همایش از عضویت مجانی انجمن (HIMSS) به مدت یکسال و 16 ساعت دوره های آموزشی به صورت مجانی بهره مند خواهند شد.
// انتهای پیام //
19:42 LOCAL TIME 16:42 GMT
0033