بريتانيا حمله تروريستى شورشيان تروريست حوثى به ايستگاه توزيع فرآورده هاى نفتى در جده، را محکوم کرد

سهشنبه 1442/4/9 برابر با 2020/11/24
  • Share on Google+

لندن - 09 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 24 نوامبر 2020 م - واس
بريتانيا حمله تروريستى شورشيان تروريست حوثى به ايستگاه توزيع فرآورده هاى نفتى در جده، را محکوم کرد.
دومنيک راب وزير امور خارجه بريتانيا، گفت: "حمله به زيرساخت هاى غيرنظامى مانند تأسيسات نفتى در جده، با ادعاى حوثى ها مبنى بر اينکه مى خواهند درگيرى را خاتمه دهند، مغايرت دارد".
وى افزود: "يمن اکنون در معرض قحطى است و حوثى ها بايد حملات خود را متوقف کرده و براى دستيابى به صلح با سازمان ملل متحد همکارى کنند".
از سوى ديگر، جيمز کلورلى وزير امور خاورميانه تأكيد کرد که "حملات مرزى حوثى ها عليه عربستان سعودى، تهديدى براى منحرف كردن روند صلح به رهبرى فرستاده ى سازمان ملل متحد به يمن است، و اين اقدامات زندگى غيرنظاميان را به خطر مى اندازد".
وى افزود: "تنها راه پايان دادن به اين بحران وحشتناک در يمن، توقف درگيرى ها و ديدار در كنار ميز مذاکره است".
// انتهاى پيام //
17:06 LOCAL TIME 14:06 GMT
0022