رئيس سازمان نظارت و مبارزه با فساد با سفير هند در كشورمان در مورد راه هاى همکارى، گفتگو كردند

سهشنبه 1442/4/9 برابر با 2020/11/24
  • Share on Google+

رياض - 09 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 24 نوامبر 2020 م - واس
استاد مازن بن ابراهيم الكهموس رئيس سازمان نظارت و مبارزه با فساد "نزاهه" امروز در مقر اين كميسيون امروز، با دكتر اوصاف سعيد سفير هند در كشورمان و هيئت همراهش ديدار و گفتگو كرد.
در طى اين ديدار تعدادى از موضوعات مشترک و قابل توجه مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
سفير هند در مورد مهمترين اقدامات انجام شده توسط سازمان نظارت و مبارزه با فساد در زمينه ارتقاى شفافيت و مبارزه با فساد اطلاع يافت، وى همچنين تجربه جمهورى هند را در همين زمينه ارائه داد.
// انتهاى پيام //
17:06 LOCAL TIME 14:06 GMT
0023