بازداشت يک كودک فلسطينى توسط نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى

سهشنبه 1442/4/9 برابر با 2020/11/24
  • Share on Google+

الخليل - 09 ربيع الاخر 1442هـ برابر با 24 نوامبر 2020م - واس
نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز يک كودک فلسطينى را در اردوگاه العروب جنوب الخليل بازداشت کردند.
بنابر گزارش منابع امنيتى و شاهدان عينى در اردوگاه العروب، نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى, يک كودک بنام انس احمد ابو شوشه را بازداشت كرده اند.
// انتهاى پيام //
18:11 LOCAL TIME 15:11 GMT
0025