رایزنی فرهنگی کشورمان در مراکش جدیدترین منشورات کشورمان در زمینه‌ی کودکان و نوجوانان را تقدیم سازمان آیسیسکو کرد

سهشنبه 1442/4/9 برابر با 2020/11/24
  • Share on Google+

رباط - 09 ربیع الآخر ۱۴۴۲هـ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰م - واس
رایزنی فرهنگی عربستان سعودی در مراکش، در راستای تضمین حق مطالعه‌ی کودکان، مبارزه با بی‌سوادی، معرفی تولیدات علمی عربستان در زمینه‌ی کودکان و نوجوانان، جدیدترین منشورات کشورمان در زمینه‌ی کودکان و نوجوانان را تقدیم سازمان علم و فرهنگ اسلامی -آیسیسکو- کرد.
به همین مناسبت محفلی با حضور دکتر سالم المالک مدیرکل آیسیسکو و برخی سفرای کشورهای آفریقایی و نمایندگان مؤسسات غیردولتی، نویسندگان و اندیشمندان مراکش و دیگر کشورها برگزار شد.
خانم دکتر یسری الجزایری رایزن فرهنگی کشورمان در مراکش به‌مناسب فعالیت‌های این رایزنی در روز جهانی کودک که مصادف به ۲۰ نوامبر است گفت: هدف از این فعالیت‌ها آشناسازی جامعه‌ی جهانی با قضایای مرتبط به نسل‌های آینده، و حل مشکلات جهانی کودکان است.
وی افزود: این مناسب فرصتی بود برای ابراز تلاش‌های عربستان سعودی و نقش محوری آن در پرداختن به قضایای مرتبط به حقوق کودکان.
ایشان همچنین نسبت به توجه وزارت آموزش عربستان سعودی به کودکان در دوره‌ی انتشار ویروس کرونا و تضمین استمرار روند آموزش از طریق طرح‌های وزارت و آموزش الکترونیکی و ایجاد ۶۱ پایگاه الکترونیکی آموزش از راه دور اشاره کردند.
// انتهاى پيام //
18:51 LOCAL TIME 15:51 GMT
0027