ادامه خدمات رسانی درمانگاه سیار مرکز ملک سلمان در اردوگاه آوارگان وعلان از استان حجه یمن

سهشنبه 1442/4/9 برابر با 2020/11/24
  • Share on Google+

حجه - 9 ربیع الآخر 1442هـ برابر با 24 نوامبر 2020 م – واس
درمانگاه سیار مرکز امدادرسانی و فعالیتهای انسان دوستانه ملک سلمان به خدمات رسانی در اردوگاه آوارگاه وعلان واقع در بخش حرض از استان حجه یمن ادامه می دهد.
در روزهای 5 تا 11 ماه جاری میلادی 20 نفر به بخش اورژانس، 105 نفر به بخش داخلی، 30 نفر به بخش فرهنگی و اطلاع رسانی و 10 نفر به بخش باروری مراجعه کرده اند.
همچنین برای 161 نفر نسخه پیچیده شده، 50 نفر به بخش خدمات پرستاری و 1 نفر به بخش ارجاع پزشکی مراجعه کرده اند.
// انتهای پیام //
19:46 LOCAL TIME 16:46 GMT
0029