مرکز امداد رسانى ملک سلمان تعداد 3,285 کارتن خرما را در استان هاى لحج و تعز توزيع كرد

دوشنبه 1442/4/15 برابر با 2020/11/30
  • Share on Google+

لحج - تعز - 15 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 30 نوامبر 2020 م - واس
مرکز امداد رسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان ديروز تعداد 3,285 کارتن خرما را در ميان خانواده هاى آواره و فقير در استان هاى لحج و تعز توزيع کرد، و تعداد 3,285 خانواده از اين طرح بهرمند شدند.
اين اقدام در چارچوب پروژه توزيع 5,000 كارتن خرما به برادران يمنى اجرا شده است.
// انتهاى پيام //
22:24 LOCAL TIME 19:24 GMT
0027