«شهرک علوم و تکنولوژی ملک عبدالعزیز» و «شهرک خدمات انسانی سلطان بن عبدالعزیز» کارگاه ژنوم سعودی را راه‌اندازی می‌کنند

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

ریاض - ۱۶ ربیع الآخر ۱۴۴۲هـ برابر با 01 دسامبر ۲۰۲۰م - واس
شهرک علوم و تکنولوژی ملک عبدالعزیز و شهرک خدمات انسانی سلطان بن عبدالعزیز امروز با حضور دکتر انس الفارس رئیس شهرک علوم و تکنولوژی ملک عبدالعزیز و استاد عبدالله زرعه رئیس اجرایی شهرک خدمات انسانی سلطان بن عبدالعزیز، توافق‌نامه‌ی مشترکی برای راه‌اندازی کارگاه ژنوم سعودی به‌هدف ایجاد پایگاهی برای کشف بیماری‌های ژنیتیکی و عوامل آن امضا کردند.
شهرک علوم و تکنولوژی ملک عبدالعزیز بعنوان مسئول اجرایی پروژه‌ی ژنوم بشری عربستان سعودی مسئولیت تهیه‌ی دستگاه‌های رمز نگاری و آزمایش‌های ژنیتیکی، حل داده‌های اساسی و ربط آن به مرکز داده‌های ملی، و حمایت فنی از پزشکان ژن درمان، پژوهشگران را بر عهده خواهد داشت.
شهرک خدمات انسانی سلطان بن عبدالعزیز از مراکز مهمی است که توجه ویژه‌ای به بیماران ژنیتیکی از جمله کودکان دارد.
لازم به ذکر است نسبت بیماری‌های ژنتیکی کودکان در عربستان سعودی از میانگین متوسط جهانی بالاتر است.
برنامه‌ی ژنوم عربستان سعودی از برنامه‌های پیشرفته در منطقه و جهان است که توسط شهرک علوم و تکنولوژی ملک عبدالعزیز با همکاری‌ نهادهای ملی اجرا می‌شود، و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن کشف نقشه‌های ژنی و شناخت ویژگی‌های بیولوژی و پاتولوژی، و کشف اسباب این بیماری‌ها و ارائه‌ی دستورالعمل‌های لازم برای کاهش این بیماری‌ها و دستیابی به بهترین شیوه‌های درمان آن است.
// انتهاى پيام //
14:12 LOCAL TIME 11:12 GMT
0009