به رهبرى خادم حرمين شريفين و وليعهد، كشورمان دستاوردهاى برجسته اى در زمينه ى حقوق بشر به دست آورده است

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

رياض - 16 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 01 دسامبر 2020 م - واس
روزنامه ى "البلاد" در سرمقاله خود كه به عنوان: "ارتقاى حقوق انسان" بود، اظهار داشت: به رهبرى خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و وليعهد شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- كشورمان در زمينه حقوق بشر دستاوردهاى برجسته اى داشته است، و اين دستارودها شامل مجموعه اى از اصلاحات قانونى؛ براى دستيابى به عدالت و برابرى در بين تمام افراد جامعه، و گسترش فرهنگ حقوق بشر، به علاوه آنچه در برنامه ها و اهداف چشم انداز 2030 كشورمان وجود دارد، و با در نظر گرفتن اينكه انسان به عنوان مرکز توسعه پايدار است.
در اين سرمقاله تأكيد شده: كشورمان شاهد تحولات تاريخى و تغييرات کيفى در زمينه حقوق بشر بوده است، زيرا بيش از 70 تصميم اصلاحى تحت رهنمودهاى رهبر فرازانه كشورمان صادر شده است، به علاوه متون صريح مندرج در مقررات كشورمان در اين زمينه است، به ويژه قانون اساسى دولت و سيستم هاى قضايى، و همچنين ساير مقررات موجود در اين آيين نامه ها و مفاد تفصيلى در مورد اصول مندرج در قانون اساسى حکمرانى ارائه مى دهد که مستقيماً از حقوق بشر حمايت مى کند و چارچوب قانونى براى حقوق بشر را نشان مى دهد.
در ادامه نوشته است: بسياري از نهادهاى دولتى و غيردولتى تأسيس شده اند که به حمايت و ارتقاى حقوق بشر يا حقوق خاص آن توجه دارد، به علاوه اين مسئوليت هاى نهادهاى دولتى مربوط به اجراى حقوق بشر كه هر يک در حوزه هاى صلاحيت خود است.
// انتهاى پيام //
14:36 LOCAL TIME 11:36 GMT
0010