اردن تخريب پله هاى ورودى قبرستان "اليوسفيه" در قدس شرقى اشغالى، توسط نيروهاى رژيم صهيونيستى را محكوم كرد

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

عمّان - 16 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 01 دسامبر 2020 م - واس
دولت اردن روز گذشته تخريب پله هاى ورودى قبرستان "اليوسفيه" در قدس شرقى اشغالى، توسط نيروهاى رژيم صهيونيستى را محكوم كرد.
آقاى ضيف الله الفايز سخنگوى وزارت امور خارجه اردن، بر رد اردن از اقدامات يکجانبه رژيم صهيونيستى در قدس شرقى اشغالى با هدف تغيير هويت عربى آن را، نقض آشکار قوانين بين المللى، حقوق بشردوستانه بين المللى و تصميمات سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل متحد (يونسکو)، تأكيد کرد.
// انتهاى پيام //
14:49 LOCAL TIME 11:49 GMT
0011