مرکز امداد رسانى ملک سلمان توافق نامه مشترکى را براى تهيه کيف هاى مدرسه اى براى کودکان يمنى، امضا كرد

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

رياض - 16 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 01 دسامبر 2020 م - واس
مرکز امداد رسانى و کمک بشردوستانه ملک سلمان امروز توافق نامه مشترکى را براى تهيه کيف هاى مدرسه اى براى کودکان يمنى، به ارزش کلى (323.191) دلار امضا کرد.
اين توافق نامه توسط مهندس احمد بن على البيز معاون سرپرست عمومى مرکز عمليات و برنامه ها، در مقر اين مرکز در رياض امضا شد که هدف آن ارائه حمايت آموزشى و اطمينان از ادامه روند آموزش براى فرزندان شهداء، مجروحان و گروه هاى آسيب پذير و حاشيه نشين در اردوگاه هاى آوارگان در يمن است و همچنين توانمند سازى زنان سرپرست خانواده از طريق ايجاد فرصت هاى شغلى براى خانواده هاى کم درآمد مى باشد، از اين پروژه 20 هزار کودک و 100 زن سرپرست خانواده در مناطق مأرب، حضرموت، ابين، لحج، المهره و الضالع بهره مند مى شوند.
اين توافق نامه در چارچوب پروژه هاى بشردوستانه ارائه شده توسط كشورمان از طريق مرکز امداد رسانى و کمک بشردوستانه ملک سلمان براى حمايت از مردم يمن در زمينه هاى مختلف و بهبود شرايط زندگى آنان امضا شده است.
// انتهاى پيام //
15:26 LOCAL TIME 12:26 GMT
0014