توزيع 1,500 كارتن خرما در استان الضالع يمن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

الضالع - 16 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 01 دسامبر 2020م - واس
مركز امداد رسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 1,500 كارتن خرما ميان 1,500 خانواده نيازمند در شهرستان قعطبه تابع استان الضالع يمن توزيع كرد.
توزيع اين كمک ها در چارچوب برنامه هاى عربستان سعودى براى کمک به مردم يمن صورت مى گيرد.
// انتهاى پيام //
15:39 LOCAL TIME 12:39 GMT
0015