توزيع 430 كيف زمستانى در استان مارب توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

مارب - 16 ربيع الاخر 1442هـ برابر با 01 دسامبر 2020م - واس
مركز امداد رسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 430 كيف زمستانى در ميان 430 خانواده يمنى در استان مارب توزيع كرد.
اين كيف هاى شامل 860 ژاکت بزرگ، 860 ژاکت کوچک، 860 پيراهن کش بزرگ، 860 پيراهن کش کوچک، 860 پتو بزرگ و 860 پتو کوچک است.
اين کمک ها در چارچوب تلاش هاى بشردوستانه و امداد رسانى است كه توسط كشورمان با نمايندگى اين مرکز براى مردم برادر يمن ارائه مى شود.
// انتهاى پيام //
16:26 LOCAL TIME 13:26 GMT
0018