مشارکت دبیرخانه کل شورای همکاری خلیج در اجلاس شبه منطقه ای در مورد مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

ریاض - 16 ربیع الآخر 1442هـ برابر با 1 دسامبر 2020 م – واس
دفتر ثبت اختراع دبیرخانه کل شورای همکاری کشورهای خلیج عربی در اجلاس شبه منطقه ای سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی کشورهای عربی به صورت مجازی شرکت کرد.
از جمله اهداف این اجلاس بررسی عمیق و علمی موضوعات مختلف مربوط به نوآوری و بهداشت عمومی، و پیامدهای ناشی از شیوع بحران کرونا، و همچنین چالشها و مشکلات پیش روی منظومه مالکیت فکری جهان در بحث بهداشت عمومی است.
// انتهای پیام //
18:50 LOCAL TIME 15:50 GMT
0022