نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى يک نفر اهل قدس را مجبور به تخريب منزلش در شهرک "جبل المكبر" كردند

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

رام الله - 16 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 01 دسامبر 2020 م - واس
نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز يک نفر اهل قدس به نام: "فواز عبده" را مجبور به تخريب منزلش در شهرک "المكبر" كردند.
به گزارش منابع فلسطينى در قدس: آقاى عبده شروع به تخريب منزلش در محله "المدرسه" واقع در "جبل المبكر" كرده است، و اين بعد از دستور هاى شهردارى اين رژيم مبنى بر تخريب منزلش است كه به بهانه ى نداشتن جواز ساخت و ساز، دستور تخريب اين منزل صادر شده است، و بنا بر دستورات شهردارى اين رژيم اگر صاحب منزل آن را تخريب نكند بايد مبالغ سنگينى را بابت آن بپردازد.
// انتهاى پيام //
19:53 LOCAL TIME 16:53 GMT
0024