دیدار دبیر کل اتحادیه عرب با هیئتی از اعضای همایش اتحادیه های تخصصی عرب

سهشنبه 1442/4/16 برابر با 2020/12/01
  • Share on Google+

قاهره - 16 ربیع الآخر 1442 ه ق، برابر با 1 دسامبر 2020 م – واس
استاد احمد ابوالغیط، دبیر کل اتحادیه عرب امروز در مقر اتحادیه با هیئتی از روسای اتحادیه های تخصصی مختلف عربی (اعضای همایش اتحادیه های تخصصی عرب) دیدار کرد.
بر اساس بیانیه صادر شده از دبیرخانه کل اتحادیه عرب، در این دیدار موضوعات مختلف مربوط به هماهنگی میان اتحادیه های تخصصی عرب و اتحادیه عرب و روشهای تقویت نقش اتحادیه های تخصصی در فعالیت مشترک جهان عرب مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین به برخی طرحهای و پیشنهادها پرداخته شد، که از جمله آنها پیشنهاد تاسیس صندوق مقابله با حوادث و بحرانهای جهان عرب، تعیین روزی برای فعالیت داوطلبانه در جهان عرب، ایجاد پایگاه داده ویژه اتحادیه های عربی بود.
// انتهای پیام //
19:54 LOCAL TIME 16:54 GMT
0027