شاهين داران: جشنواره شاهين هاى ملک عبدالعزيز علاقمندى به شكار كردن با شاهين را احيا کرده است

چهار شنبه 1442/4/17 برابر با 2020/12/02
  • Share on Google+

رياض - 17 ربيع الآخر 1442 هـ برابر با 02 دسامبر 2020 م - واس
تعدادى از شاهين داران تأكيد کردند که باشگاه شاهين هاى سعودى توانسته است ميراث شاهين دارى را احيا کند، و آن را در ساخت شخصيت سعودى در ميان جوانان از طريق جشنواره ملک عبدالعزيز در سومين جشنواره خود تقويت کند، بطوريكه طرفداران اين سرگرمى را در يک مکان و زمان گرد هم آورد و آنها را تشويق و حمايت کند.
شاهين داران توضيح دادند که اين باشگاه براى جلوگيرى از نابودى شاهين ها با اجراى برنامه (هدد) براى بازگرداندن شاهين ها به سرزمين خود تلاش كرده است، و هدف آن تقويت پيشگام بودن كشورمان در حفاظت از محيط زيست و حيات وحش، با حفظ نژاد شاهين و برگرداندن آنها به مکان هاى اصلى خود مى باشد.
شاهين داران همچنين اظهار داشتند: اين جشنواره که بزرگترين و گسترده ترين جشواره ها در زمينه شاهين هاست، با مشارکت هاى محلى، منطقه اى و بين المللى اين فرصت را فراهم كرده است تا از فعاليت هاى برگزار شده، مانند: دو مسابقه 400 مترى "الملوح" لذت ببريم که اين نشاندهنده ى علاقه و اهميت دادن دولت عربستان سعودى براى احياى ميراث باستانى سعودى است كه در اين ميان شاهين ها بخش مشخصى از اين ميراث را تشكيل مى دهند.
آنها سخنان خود را با ابراز تشکر و قدردانى از شاهزاده معظم سلطنتى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليعهد، معاون رئيس شوراى وزيران، و وزير دفاع، و سرپرست عمومى باشگاه شاهين ها، براى دستورالعمل هاى ايشان در برگزارى اين جشنواره به منظور اطمينان بخشيدن به شاهين داران و ادامه كارشان و براى تقويت ميراث باستانى سعودى ابراز قدردانى كردند.
قابل ذکر است که جشنواره شاهين هاى ملک عبدالعزيز، در سومين دوره خود، باشگاه شاهين هاى سعودى در محوطه جشنواره در مَلْهم واقع در شمال رياض، را راه اندازى كرد و اين جشنواره تا 12 دسامبر با حضور گروهى از شاهين داران سعودى و بين المللى، در ميان سازمان دهى فشرده و قابل توجه حاضران، ادامه خواهد داشت.
// انتهاى پيام //
19:00 LOCAL TIME 16:00 GMT
0019