توزيع 4.000 كارتن خرما در استان هاى مارب وضالع يمن توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

چهار شنبه 1442/4/17 برابر با 2020/12/02
  • Share on Google+

مارب - 17 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 02 دسامبر 2020م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 4.000 كارتن خرما ميان 4.000 خانواده از خانواده هاى فقير در استان هاى مارب وضالع يمن توزيع كرد.
توزيع اين كمک ها در چارچوب برنامه هاى عربستان سعودى براى کمک به مردم يمن صورت مى گيرد.
// انتهاى پيام //
19:54 LOCAL TIME 16:54 GMT
0023