عربستان سعودی در صدر کشورهای گروه 20 بر اساس شاخصهای بین المللی مربوط به امنیت

پنج شنبه 1442/4/18 برابر با 2020/12/03
  • Share on Google+

ریاض - 18 ربیع الآخر 1442 هـ، برابر با 03 دسامبر 2020 م - واس
روزنامه "البلاد" در سرمقاله امروز خود تحت عنوان "امنیت و توسعه" می گوید: امنیت در مفهوم فراگیر آن یکی از پایه های اساسی ثبات کشورها و احساس آرامش ملتها، و شرط مهمی برای پیشرفت و توسعه و عمران است. این قاعده ای است که همه جهانیان می پذیرند، و به همین دلیل سالانه شاخصهای مربوط به آن منتشر می شود، و عربستان سعودی الگویی برای امنیت و ثبات است که همیشه دارای آن بوده است، و به همین دلیل به شکل طبیعی شایسته قرار گرفتن در صدر دولتهای جهان از این نظر است. شاخصهای بین المللی مربوط به امنیت نشان می دهند که پادشاهی سعودی در صدر کشورهای گروه 20 و بالاتر از قدرتهای پنجگانه جهان، اعضای دائم شورای امنیت قرار دارد، که در دو گزارش رقابت پذیری جهانی و توسعه پایدار ذکر شده است.
از جمله این شاخصها احساس امنیت مردم در هنگام رفت و آمد شبانه، میزان اعتماد به خدمات پلیس و شاخص کنترل و جلوگیری از جرائم سازمان یافته است.
این دستاورد در حالی است که عربستان سعودی در بسیاری از شاخصهای رقابت پذیری جهانی پیشرفت چشمگیری داشته، و این موضوع نشان دهنده موفقیت سعودی در نهادینه سازی ارتباط امنیت با توسعه است.
البلاد می گوید: پادشاهی سعودی تجربه خود در زمینه نهادینه سازی امنیت و ثبات را با توانایی و شایستگی به جهانیان عرضه کرده است.
// انتهای پیام //
13:15 LOCAL TIME 10:15 GMT
0008