توزيع 2.300 كارتن خرما در استان هاى مارب وضالع يمن توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

پنج شنبه 1442/4/18 برابر با 2020/12/03
  • Share on Google+

مارب - 18 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 03 دسامبر 2020م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 2.300 كارتن خرما ميان 2.300 خانواده در استان هاى مارب وضالع يمن توزيع كرد.
توزيع اين كمک ها در چارچوب برنامه هاى عربستان سعودى براى کمک به مردم يمن صورت مى گيرد.
// انتهاى پيام //
18:47 LOCAL TIME 15:47 GMT
0020