توزيع بيش از 40 تن از سبد هاى غذايى در استان مارب يمن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/4/18 برابر با 2020/12/03
  • Share on Google+

مارب - 18 ربيع الاخر 1442هـ برابر با 03 دسامبر 2020م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشر دوستانه ملک سلمان، ديروز 40 تن و 232 گيلوگرام از سبد هاى غذايى ميان 2,256 نفر در استان مارب يمن توزيع كرد.
اين پروژه در چارچوب خدمات انسانى عربستان سعودى به مردم يمن است.
// انتهاى پيام //
19:59 LOCAL TIME 16:59 GMT
0025