ده ها فلسطینی از جمله رئیس هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک سازی در جریان سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز مجروح شدند

پنج شنبه 1442/4/18 برابر با 2020/12/03
  • Share on Google+

سلفیت - 18 ربيع الثانى 1442هـ، برابر با 03 دسامبر 2020 م – واس
نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی، امروز با استفاده از گاز اشک آور و شلیک گلوله های فلزی، راهپیمایی مسالمت آمیز فلسطینیان در منطقه "الراس" واقع در غرب "سلفیت" را سرکوب نمودند.
در جریان سرکوب این راهپیمایی مسالمت آمیز، محمود العالول معاون رئیس جنبش فتح و رئیس هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرك سازی، به همراه ده ها فلسطینی دیگر، مجروح شدند.
به گفته منابع محلی و شاهدان عینی در "سلفیت"، همچنین در جریان سرکوب این راهپیمایی، دبیران اجرایی جنبش "فتح" در سلفیت، نابلس، طوباس، جنین، وقدس نیز مجروح شدند.
این منابع خاطرنشان كردند كه نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی با استفاده از گلوله های فلزی، بمب های صوتی "نارنجک گیچ کننده" و گاز اشک آور به راهپیمان حمله نموده 32 غیرنظامی فلسطینی را مجروح كردند.
// انتهای پیام //
19:59 LOCAL TIME 16:59 GMT
0026