شورای ملی فلسطین خواستار تحریم وزیر امنیت رژیم صهیونیستی به دلیل امتناع وی از اعطای واکسن کرونا به اسیران شد

پنج شنبه 1442/6/1 برابر با 2021/01/14
  • Share on Google+

رام الله رياض - 01 جمادی الآخر 1442هـ، برابر با 14 ژانویه 2021 م - واس
شورای ملی فلسطین از طرف های امضا کنندۀ كنوانسیون سوم ژنو درخواست نمود تا با اتخاذ اقدامات لازم وزیر امنیت رژیم اشغالگر صهیونیستی را تحریم كنند.
اين شورا از طرف های امضا کنندۀ كنوانسیون سوم ژنو خواهان تحت پیگرد قانونی قراردادن این مقام رژیم صهیونیستی و به محاکمه کشاندن وی به دلیل امتناع از اعطای واکسن کرونا به اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی شد.
شورای ملی فلسطین در نامه های ارسالی به روسای اتحادیه ها و مجامع پارلمانی عربی، اسلامی، آسیایی، اروپایی، آفریقایی و لاتینى و به رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی، تصمیم دو هفته پیش وزیر امنیت رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم ارائه واکسن "کرونا" به اسیران فلسطینی را مغایر مواد 13 و 15 کنوانسیون سوم ژنو دانسته. طبق این مواد دولت بازداشت کننده ملزم به مراقبت های پزشکی کامل از زندانیان بوده و از ارتکاب هرگونه اقدام یا سهل انگاری که زندگی زندانیان را به خطر بيندازد منع شده است.
همچنین شورای ملی فلسطین خواستار فعال سازی مواد 129 و 130 کنوانسیون سوم ژنو شد که با دعوت از طرف های امضا کننده برای اِعمال مجازان موثر علیه هر کسی که كنوانسيون را نقض می کند و یا دستور ارتکاب نقض موارد این كنوانسيون را صادر می کند، صورت می گیرد.
این شورا، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه اسيران را نقض آشكار حقوق آنان و طفره روی مقامات رژیم اشغالگر از وظایفشان در ارائه مراقبت های بهداشتی لازم به اسيران دانست.
شورای ملی فلسطین، همچنین به افزایش تعداد اسیران مبتلا به کرونا اشاره نموده خاطرنشان کرد که تعداد اسیران مبتلا به کرونا تاکنون به 199 نفر رسیده و در سایه پایین بودن سطح اقدامات حفاظتی و پیشگیری، و ازدحام بیش از حد در زندانها و ضعف خدمات پزشکی تعداد بیماران کرونایی در میان زندانیان افزایش خواهد یافت.
این شورا، رؤسای پارلمان ها و اتحادیه های پارلمانی را به اقدامات مؤثر و دخالت فوری و اِعمال فشار بر رژیم اشغالگر جهت فراهم نمودن راه های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر حفاظتی برای محافظت از زندانیان فلسطینی در برابر كرونالإ فراخواند.
شورای ملی فلسطین، در عین حال خواستار اعطای بدون قید و شرط واکسن به اسيران فلسطینی و فراهم نمودن نظارت بین المللی بر روند انجام معاینات و ماهیت واکسن های شد که به زندانیان تزریق می شود، زیرا هیچ گونه اعتمادی بر اداره زندان های رژیم صهیونیستی وجود ندارد.
// انتهای پیام //
23:37 LOCAL TIME 20:37 GMT
0020