ديدار سفير كشورمان در ویتنام با مدير كل خبرگزارى اين كشور

جمعه 1442/6/9 برابر با 2021/01/22
  • Share on Google+

هانوی – 9 جمادی الآخره 1442 هـ برابر با 22 ژانویه 2021 م – واس
استاد سعود بن فهد السويلم سفير خادم حرمين شريفين در ويتنام با آقاى نگوین اردک لوو مدير كل خبرگزارى اين كشور ديدار كرد.
در این ديدار ، تفاهم نامه ای بین خبرگزاری های سعودی و ویتنام امضا شد تا درباره تبادل اخبار و همکاری بین آنها بحث شود.
// انتهای پیام //
17:08 LOCAL TIME 14:08 GMT
0005