ادامه خدمات رسانى درمانگاه سيار مرکز ملک سلمان در اردوگاه پناهجويان وعلان در استان حجه يمن

یکشنبه 1442/6/11 برابر با 2021/01/24
202101/DST_1489450_2250489_6_3_2021012413064856.jpg
  • 202101/DST_1489450_2250489_6_3_2021012413064856.jpg
  • 202101/DST_1489450_2250490_6_3_2021012413064856.jpg
  • 202101/DST_1489450_2250491_6_3_2021012413064856.jpg
  • Share on Google+

حجه - 11 جمادى الاخر 1442هـ برابر با 24 ژانويه 2021م - واس
درمانگاه سيار مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان به خدمات رسانى خود در اردوگاه پناهجويان وعلان در بخش حرض استان حجه يمن ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 01 تا 06 ژانويه 2021 ميلادى، 50 نفر به بخش اورژانس، 70 نفر به بخش داخلى، 60 نفر به بخش فرهنگ سازى و اطلاع رسانى و 7 نفر به بخش بارورى مراجعه کردند.
همچنين براي 157 نفر نسخه پيچيده شده، 40 نفر به بخش خدمات پرستاري مراجعه کرده اند و 5 فعاليت از بين بردن پسماندها انجام شده است..
// انتهاى پيام //
13:04 LOCAL TIME 10:04 GMT
0006