تمجید سازمان جهانی بهداشت از پروژه شهرکهای بهداشتی اجرا شده توسط دانشگاه طیبه در مدینه منوره

یکشنبه 1442/6/11 برابر با 2021/01/24
  • Share on Google+

مدینه منوره - 11 جمادی الآخره 1442 هـ برابر با 24 ژانویه 2021 م - واس
سازمان جهانی بهداشتی از پروژه شهرکهای بهداشتی که توسط دانشگاه طیبه در مدینه منوره اجرا شده است تمجید کرد.
این سازمان در پی تصویب ساخت یک شهرک بهداشتی توسط امارت مدینه منوره در چارچوب پروژه دانشگاه طیبه و با همکاری نهادهای مختلف دولتی این پروژه را ستود.
سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است دفتر سازمان در منطقه خاورمیانه از برنامه های این پروژه استفاده کند، و همچنین توصیه کرده است دانشگاه طیبه به مرکزی برای آموزش و توسعه این پروژه در سطح منطقه تبدیل شود.
لازم به ذکر است دانشگاه طیبه در زمینه نحوه مدیریت برنامه و ساخت سامانه الکترونیک آن، و تهیه پژوهش مربوط به نقاط قوت آن در سطح کشور و در منطقه مدینه منوره مشارکت داشته است.
// انتهای پیام //
14:34 LOCAL TIME 11:34 GMT
0009