توزيع بيش از 32 تُن سبد هاى غذايى در استان تعز و حديده توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

یکشنبه 1442/6/11 برابر با 2021/01/24
202101/DST_1489609_2251150_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251150_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251151_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251152_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251153_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251154_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251155_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251157_15_8_2021012415554588.jpg
  • 202101/DST_1489609_2251158_15_8_2021012415554588.jpg
  • Share on Google+

تعز - 11 جمادى الاخره 1442 هـ برابر با 24 ژانويه 2021م - واس
مركز امداد رسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز سبد غذايى به وزن 32 تن و 100 كيلو گرام را ميان 900 نفر در جزیره مایون استان تعز يمن توزيع كرد.
همچنين مركز امداد رسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز سبد غذايى به وزن 112 تن و 350 كيلو گرام را ميان 6.300 نفر در شهرك خوخه استان حديده يمن توزيع كرد.
اين در چارچوب پروژه هاى امدادرسانى و بشردوستانه متعددى است که كشورمان از طريق اين مرکز در بخش هاى مختلف براى مردم يمن ارائه کرده است كه بالغ بر 553 پروژه بوده است.
// انتهاى پيام //
18:15 LOCAL TIME 15:15 GMT
0015